ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εξετάσεις Τοπογραφικά και Γεωδαιτικά Δίκτυα Εργαστήριο

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές ότι η εξετάσεις στο εργαστήριο για το μάθημα Τοπογραφικά και Γεωδαιτικά Δίκτυα θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 07-06-2019 και ώρες 09.00-15.00 ανάλογα με το τμήμα του κάθε σπουδαστή. Σημειώνεται ότι οι σπουδαστές που έχουν εξετάσεις και στο μάθημα της Τοπογραφίας θα προσέλθουν με προτεραιότητα από τις 09.00 ως τις 11.30. Δικαίωμα στις εξετάσεις θα έχουν όσοι σπουδαστές παραδώσουν και τις 3 εργασίες.

Ο Διδάσκων

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

Κορυφή σελίδας