ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

"Υδρευσεις - Αποχετεύσεις" - Τελική εξέταση (Θ+Ε)

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές, ότι η εξέταση του μαθήματος «Υδρεύσεις - Αποχετεύσεις» θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπεται από το ήδη ανακοινωθέν πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2019 και θα είναι ενιαία για τη Θεωρία και για το Εργαστήριο.

Το διαγώνισμα θα περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη, ένα θεωρητικό και ένα υπολογιστικό, για την αξιολόγηση των φοιτητών στη Θεωρία και το Εργαστήριο, αντίστοιχα, χωρίς να αποκλείεται η απαίτηση επίλυσης υπολογιστικού θέματος και στο θεωρητικό μέρος.

Για όσους φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν σε Θεωρία και Εργαστήριο, η αξιολόγηση του γραπτού τους θα είναι ενιαία για τα δύο  μέρη του διαγωνίσματος (θεωρητικό και υπολογιστικό) και, ως εκ τούτου, θα προκύψει ένα κοινός βαθμός για τη Θεωρία και το Εργαστήριο. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν μόνο σε ένα μέρος (Θεωρία ή Εργαστήριο) θα λάβουν αποκλειστικά τα θέματα του μέρους για το οποίο επιθυμούν να εξεταστούν. Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του Εργαστηρίου θα έχουν, εκτός από τους παρατηρητές, όσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό παρουσιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις διαλέξεις του μαθήματος (Θεωρία) και τα λυμένα παραδείγματα (Εργαστήριο) που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στο μάθημα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learning. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε ό,τι τονίστηκε κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.

Οι φοιτητές ενημερώνονται για οποιοδήποτε θέμα άπτεται του μαθήματος και του τρόπου αξιολόγησής τους, είτε απ’ ευθείας από τον διδάσκοντα, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (kapagiannidis@teiser.gr), είτε από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (http://elearning.teiser.gr). Η παραλαβή του κωδικού για την πρόσβαση του φοιτητή στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος θα πραγματοποιείται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον διδάσκοντα.

 

Ο διδάσκων,

Καπαγιαννίδης Αναστάσιος

Κορυφή σελίδας