ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανακοίνωση για το μάθημα "Πολεοδομικός Σχεδιασμός"

Το μάθημα "Πολεοδομικός Σχεδιασμός" (Ε+Θ+ΑΠ) πραγματοποιείται στο εργαστήριο οδοποιίας / κτηματολογίου.

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το "ανοιχτό τμήμα" θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα από τα δύο τμήματα του εργαστηρίου (11.00-13.00 ή 13.00-15.00) κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα.

Η διδάσκουσα

Αναστασία Τασοπούλου

Κορυφή σελίδας