ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ – Αίθουσα και ώρες συνεργασίας

Η διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος «Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ» θα γίνεται στην αίθουσα του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών. 

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές Τετάρτη 17:00 -18:00 μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.

Κορυφή σελίδας