ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εργαστήρια Φυσικής και Εφ. Πληροφορικής

Λόγου του περιορισμένου αριθμού των θέσεων εργασίας στα Εργαστήριο της Φυσικής και της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει, για να κατοχυρώσουν την εγγραφή τους στο εργαστηριακό τμήμα, να είναι οπωσδήποτε παρόντες κατά το πρώτο μάθημα (την εβδομάδα 1/10/18-5/10/18).

 

Σε περίπτωση που κάποιος πρωτοετής φοιτητής δεν μπορεί να είναι παρών στο πρώτο μάθημα, αλλά επιθυμεί να παρακολουθήσει κανονικά το εργαστήριο, πρέπει το αργότερο μέχρι την Κυριακή 7/10/18 να αποστείλει e-mail στον διδάσκοντα (chriss@teicm.gr) στο οποίο να αναφέρει ότι προτίθεται να παρακολουθήσει κανονικά το εργαστηριακό τμήμα.

 

Φοιτητές που θα είναι απόντες στο πρώτο μάθημα και δεν θα έχουν αποστείλει το ανάλογο e-mail θα διαγράφονται από το τμήμα και η θέση τους θα δίνεται σε φοιτητή του Ανοικτού Τμήματος.

 

Ο διδάσκων

Χρήστος Βοζίκης

Κορυφή σελίδας