ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πρ. Εφαρμογής - Κατανομή σπουδαστών/στριών από ΑΝΟΙΚΤΟ τμήμα στα τμήματα Εργαστηρίου 01.10.2018

Σύμφωνα με τα δεδομένα από το e-gram στις 01.10.2018, κατανεμήθηκαν οι σποιδαστές/στριες του ΑΝΟΙΚΤΟΥ τμήματος στα εργαστήρια

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας