ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ Η/Υ - Εξέταση Εργαστηρίου Σεπτεμβρίου

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί εξέταση εργαστηρίου στο μάθημα Ανάλυση Κατασκευών σε Η/Υ (πρώην Ειδικά Κεφάλαια Στατικής) για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 205 αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων θεωρίας και αφορά εφαρμογή στο πρόγραμμα SAP 2000 (απαιτείται προσυννενόηση με τον διδάσκοντα στο kirtas@teiser.gr).

Κορυφή σελίδας