Χαιρετισμός Πρύτανη

Αγαπητοί διαδικτυακοί επισκέπτες, σας καλωσορίζουμε στoν ιστότοπο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Σκοπός του είναι να σας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσετε με απλό και ευχάριστο, διαδραστικό  τρόπο την ιστορία του Ιδρύματος, τις Ακαδημαϊκές και Διοικητικές του Μονάδες,  τα παρεχόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και τις επιστημονικές, ερευνητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές του δραστηριότητες.

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας κατά την 35ετή του πορεία ενσωμάτωσε από την αρχή όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και διαδικασίες  για την ανώτατη εκπαίδευση με κορυφαία αυτή της εξωτερικής αξιολόγησης, έχοντας πάντα σαν στόχο την παροχή στους φοιτητές του σύγχρονων, αρχικά προπτυχιακών  και στη συνέχεια μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αντάξιων ενός ανώτατου ευρωπαϊκού ιδρύματος.

Αυτή τη στιγμή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα  στην ανάπτυξη πιστοποιημένων  ερευνητικών εργαστηρίων και στην ουσιαστική διασύνδεση τόσο αυτών όσο και της όλης εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας με τις παραγωγικές μονάδες και φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Ο επόμενος στόχος είναι εκπλήρωση των κριτηρίων εκπόνησης και απονομής αυτοδύναμων διδακτορικών από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με τη βοήθεια του υψηλών προσόντων ακαδημαϊκού μας προσωπικού θα τον κερδίσουμε και αυτόν.

Σας ευχόμαστε καλή και ενδιαφέρουσα περιήγηση στις ιστοσελίδες μας.

Ο πρύτανης  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Δημήτριος Δ. Χασάπης

Sitemap

Κορυφή σελίδας