Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών περιγράφει την ακαδημαϊκή οργάνωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το αντικείμενο σπουδών και τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, θέματα φοίτησης, σπουδαστικής μέριμνας και δικαιωμάτων-παροχών προς τους σπουδαστές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση, το Πρόγραμμα Erasmus και αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Δείτε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας τον πλήρη οδηγό σπουδών για τις προπτυχιακές σπουδές στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας:

Sitemap

Κορυφή σελίδας