Κόστος ζωής - Στέγαση

Κόστος ζωής

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, η φοίτηση σε όλα τα Δημόσια Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι δωρεάν.

Βιβλία, σημειώσεις και οποιοδήποτε έντυπο υλικό διανέμεται σε όλους τους σπουδαστές χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ.1/76244/Β3 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 957/ τεύχος Β/30-6-2010, η επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων από το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11 και μετά, σε όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr).

Τα συγγράμματα αυτά χορηγούνται δωρεάν στους Σπουδαστές από τα αντίστοιχα «σημεία διανομής», στην αρχή του κάθε Εξαμήνου Σπουδών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την επίδειξη της Φοιτητικής Ταυτότητας (Πάσο) και της Δήλωσης Μαθημάτων. Στην περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, το σημείο διανομής βρίσκεται στο Βιβλιοστάσιο, στο υπόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ.

Το συνολικό κόστος ζωής και σπουδών στην πόλη ανέρχεται περίπου στα 800 Ευρώ το μήνα εκ των οποίων τα 200 Ευρώ για έξοδα ενοικίου.

Σίτισι - Στέγαση

To T.E.I. παρέχει στους σπουδαστές του τη δυνατότητα σίτισης σε πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο στο campus του Ιδρύματος. Οι σπουδαστές, το οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 45.000 Ευρώ  ετησίως, έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης. Σχετικές πληροφορίες δίνονται από το γραφείο της σπουδαστικής λέσχης (ισόγειο, κτίριο βιβλιοθήκης).

Οι σπουδαστές στεγάζονται σε σπίτια ή διαμερίσματα δικής τους επιλογής. Ιδιαίτερα στους σπουδαστές από χώρες της Ε.Ε. υποδεικνύεται οικονομική και βολική κατοικία. Σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την επιδότηση ενοικίου θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο Σπουδαστικής λέσχης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σίτιση, τη στέγαση και γενικά για τη Σπουδαστική Μέριμνα θα βρείτε εδώ.

Sitemap

Κορυφή σελίδας