Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (έτος ίδρυσης 2008)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  (http://www.sgeotopo.gr/) ιδρύθηκε στις 03/04/2008 με την υπ αρ. 73/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, με έδρα την πόλη των Σερρών, και σκοπό μη κερδοσκοπικό, και συνεχίζει την δράση του μέχρι και σήμερα.

Στον Σύλλογο έχει δικαίωμα εγγραφής κάθε απόφοιτος των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με ειδικότητα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής των ΤΕΙ Αθηνών και ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και απόφοιτοι της Σχολής Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών, και απόφοιτοι της Σχολής Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθηνών.

Τα μέλη του Συλλόγου ανέρχονται άνω των 100,  και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερβαίνουν τα 1000, προερχόμενοι από όλη την Ελλάδα.

Ο Σύλλογος είναι ενεργός μέχρι και σήμερα με τελευταία δράση του την Ημερίδα για τα 10 Χρόνια του Συλλόγου με τίτλο «Ο Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας στο εργασιακό και επιστημονικό γίγνεσθαι του σήμερα», που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας το 2018

Sitemap

Κορυφή σελίδας