A - Μαθήματα

Υπάρχουν συνολικά τέσσερα (4) υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο. Κάθε υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS. Στο πρώτο εξάμηνο διατίθενται τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) κατ’ επιλογή υποχρεωτικό ανά κατεύθυνση. Στο δεύτερο εξάμηνο διατίθενται τέσσερα (4) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά κατεύθυνση.

B - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με τριάντα (30) μονάδες ECTS..

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτες στην τεκμηρίωση, παθολογία και διαχείριση υφισταμένων κελυφών και αστικού χώρου.

Α1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ
201.1 Μέθοδοι Αποτίμησης Υλικών και Δομικών Στοιχείων 3 7.5
202.1 Συστήματα Επισκευής - Ενίσχυσης Κατασκευών 3 7.5
203.1 Προσομοίωση και Ανάλυση Ενίσχυσης Κατασκευών 3 7.5
204.1 Παθολογία και Τρωτότητα Υφισταμένων Κτιρίων 3 7.5
Σύνολο: 12 30

A2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ
201.2 Κτηματολόγιο. Πολιτική και χρήσεις γης 3 7.5
202.2 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αστικός Χώρος 3 7.5
203.2 Εφαρμοσμένη Πολεοδομία. Πρότυπα 3 7.5
204.2 Αστικές Αναπλάσεις 3 7.5
Σύνολο: 12 30


Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Ισχύει και για τις δύο κατευθύνσεις.

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος ΩΔ/εβδ. ΔΜ
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 30

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ/ΚΜ μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στον κ. Ηρακλή Θεοδωρίδη (γραμματέας).

Τηλέφωνο:23210 49107
Fax:23210 49154
www.facebook.com/civilgeoteicm
civilgeomsc@teicm.gr


Copyright © 2017 · 2018 Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής