Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουάριος 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιούνιος 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτέμβριος 2018


 

 

e-gram e-learning
   
   
   
   

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ/ΚΜ μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στον κ. Ηρακλή Θεοδωρίδη (γραμματέας).

Τηλέφωνο:23210 49107
Fax:23210 49154
www.facebook.com/civilgeoteicm
civilgeomsc@teicm.gr

 

Copyright © 2017 · 2017 Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής