Ανακοινώσεις

ΝΕΟ (22/10/2018) - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ 24/10/2018)

ΝΕΟ (18/10/2018) - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018) - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2018-19

10/10/2018 - ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ
Ανακοινώνονται οι Πίνακες των Επιτυχόντων (Αρχείο pdf) για εισαγωγή στο ΠΜΣ

Πρόσκληση υποψηφίων για συνέντευξη.
Ανακοινώνονται οι Πίνακες Προκριθέντων (Αρχείο pdf) στη Β' Φάση της διαδικασίας εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών (ΦΕΚ 3370/τΒ’/10-8-2018 ΑΔΑ: ΨΖΗΜ469143-ΤΩΣ)
Η Β' Φάση θα διεξαχθεί την Τρίτη 2/10/2018 και ώρες 12.00-17.00 στη Γραμματεία του Τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουάριος 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιούνιος 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτέμβριος 2018
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος να συμπληρώσουν
το ΕΝΤΥΠΟ A (ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
και να το υποβάλλουν στη γραμματεία του ΜΠΣ 

 

e-gram e-learning
   
   
   
   

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ/ΚΜ μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στον κ. Ηρακλή Θεοδωρίδη (γραμματέας).

Τηλέφωνο:23210 49107
Fax:23210 49154
www.facebook.com/civilgeoteicm
civilgeomsc@teicm.gr

 

Copyright © 2017 · 2017 Tμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής