ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τοπογραφία 2 , εργαστήριο

Όπως και προφορικά σας ανακοινώθηκε εντός του μαθήματος, προκειμένου να βεβαιωθούμε όλοι (διδάσκοντες και φοιτητές) ότι όλα εξελίσονται κανονικά , οι φοιτητές καλούνται έως και την Παρασκευή 17-5-19  να ελέγξουν και να παραδώσουν συντεταγμένες (που θα λύσουν από δύο στάσεις). για τρία διαδοχικά σημεία ενός κτιρίου της περιοχής τους, τα οποία σχηματίζουν ορθή γωνία. Στη συνέχεια θα πρέπει να παραδώσουν ένα απλό σχέδιο (με 2 γραμμές) από το ACAD (σε απλό χαρτί Α4 χωρίς κλίμακα).

Για οποιαδήποτε καθυστέρηση θα υπάρξει ανοχή μίας εβδομάδας και μπορούν τα αποτελέσματα να αποσταλούν σε mail ( geo_karap@yahoo.gr)

Τα αρχεία του ACAD(για όσους τα στείλουν με καθυστέρηση σε mail) να είναι σε μορφή acad 2010

Για διευκόλυνσή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το excel επίλυσης ταχυμετρίας για Pentax του κου Παναγιωτόπουλου(από το e-learning). Οι κωδικοί των στάσεων πρέπει να είναι κατά  απόλυτη αλφαβητική σειρά

Για κάθε στάση δημιουργήστε ένα ξεχωριστό αρχείο. Να χρησιμοποιείτε μόνο το πρώτο φύλο υπολογισμών. σε κάθε αρχείο excel.

Όργανα εκτός μαθήματος θα μπορούν να πάρουν οι φοιτητές την επόμενη Τετάρτη 22-5-19 κατά τις ώρες 10 έως τις 12 και από τις 12-2μμ

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας Ο αριθμός των ατόμων ανά ομάδα θα πρέπει να είναι 3 τουλάχιστον

 

3 σημεία λοιπόν μόνο και 2 γραμμές έως την Παρασκευή 17-5-19

 

Οι διδάσκοντες

Καραποστόλου Γ.

Ντάσιου Κ.

 

Κορυφή σελίδας