ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εξετάσεις Εργ. μαθήματος Τηλεπισκόπησης κ. Ντούρου και τμήματα παρατηρητών

Οι εξετάσεις του Εργ. μαθήματος Τηλεπισκόπησης και συγκεκριμένα :

1.Τα τμήματα του εργ. Τηλεπισκόπησης του κ. Ντούρου  

2. καθώς και οι παρατηρητές (δηλ. σπουδαστές που δεν παρακολούθησαν κάποιο από τα τμήματα)

Θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη (17-01-2019) σύμφωνα με τα παρακάτω

Α. παρατηρητές :

1ο τμήμα (Α – Κ) : 10.30 - 11.30

2ο τμήμα (Λ - Ω) : 11.30 -12.30

Β. Τμήματα Πέμπτης

1ο τμήμα : 13.00 – 14.00

2ο τμήμα : 14.00 – 15.00

Σημείωση: Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να έχουν μαζί τους  USB flash disk με το λογισμικό Multispec(32bit& 64bit έκδοση)

Κορυφή σελίδας