ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Αναβολή Μαθημάτων Δορυφορικής Γεωδαισίας και Συστημάτων Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων

Ανακοινώνεται στου σπουδαστές ότι την Πέμπτή 11-10-2018 θα αναβληθούν τα εργαστήρια Δορυφορικής Γεωδαισίας και Συστημάτων Τεκμηρίωσης Πολιτιστικών Πόρων λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

 

Κορυφή σελίδας