ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η παρουσίαση τωνπτυχιακών εργασιών των φοιτητών της

Κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος

 

 

    Τομέας

Ημερομηνία       παρουσίασης

Καταληκτική ημερομηνία

υποβολής αίτησης

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Θετικών Επιστημών

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

 

 

Οι φοιτητές που έχουν εκπονήσει την πτυχιακή τους εργασία, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την παρουσίαση και να προσκομίσουν δύο (2) αντίτυπα της εργασίας τους σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα μετις παραπάνω ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα παρουσίασης θα ανακοινωθεί μετά την κατάθεση των αιτήσεων.

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία

Κορυφή σελίδας