ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η παρουσίαση τωνπτυχιακών εργασιών των φοιτητών της

ΚατεύθυνσηςΠολιτικών Μηχανικώντου Τμήματος

 

 

    Τομέας

Ημερομηνία       παρουσίασης

Καταληκτική ημερομηνία

υποβολής αίτησης

Δομοστατικών Έργων και Έργων Υποδομής

Πέμπτη,

28 Ιουνίου2018

Δευτέρα

25 Ιουνίου2018

 

 

Οι φοιτητές που έχουν εκπονήσει την πτυχιακή τους εργασία, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την παρουσίαση και να προσκομίσουν δύο (2) αντίτυπα της εργασίας τους σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες.

Το πρόγραμμα παρουσίασης θα ανακοινωθεί μετά την κατάθεση των αιτήσεων.

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία

Κορυφή σελίδας