ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Διαδικασία για την την έκδοση του Πτυχίου σε Πάπυρο

Με την αριθμ. 144/16/19-04-2018 απόφαση της Συγκλήτου, σας κοινοποιούμε τον αριθμό  λογαριασμού τραπέζης Πειραιώς 5256091445860με ΙΒΑΝ GR19 0172 2560 0052 5609 1445 860                           όπου θα μπορούν οι φοιτητές να καταβάλουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ για έκδοση παπύρου.

Επισημαίνουμε πως θα πρέπει οι φοιτητές να συμπληρώνουν στην αιτιολογία κατάθεσης/μεταφοράς τον Αριθμό Μητρώου και το Ονοματεπώνυμό τους, ενώ στη συνέχεια θα προσκομίζουν στην Γραμματεία του Τμήματός τους, αντίγραφο του αποδεικτικού της κατάθεσης/μεταφοράς που έχουν πραγματοποιήσει, έτσι ώστε να δικαιούνται την έκδοση του Πτυχίου τους σε Πάπυρο.  

Κορυφή σελίδας