ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Κτηματολόγιο Εργαστήρια και Ασκήσεις

Τα Τμήματα έχουν διαμορφωθεί με βάση τους πίνακες, και όλα τα Εργαστήρια θα γίνονται στο Εργαστήριο Οδοποιίας. 

(Πίνακας 1-Τμήμα Ε1, Πίνακας 2-Τμήμα Ε2, Πίνακας 3-Τμήμα Ε3).

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις του Εργαστηρίου θα πρέπει να παραδώσουν τελική εργασία (περιλαμβανομένου και των παρατηρητών) , για την οποία λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

Μέχρι στιγμής είναι αναρτημένη η Άσκηση 1.

 

Στον Πίνακα 4 είναι αναρτημένα τα ονόματα όσων ΔΕΝ είναι απαραίτητο να παραδώσουν τελική εργασία προκειμένου να πάρουν μέρος στις τελικές εξετάσεις, λόγω του ότι στο Εαρινό εξάμηνο 2016-2017 οι παραδοτέες εργασίες τους ήταν προβιβάσιμες.

 

Οι Πίνακες είναι αναρτημένοι στην ίδια ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στο e-learning.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας