ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Εκκρεμότητες εργασίας (επικαιροποίηση)

Επικαιροποίηση: Καθώς απαιτήθηκε εκτάκτως η ανάρτηση της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων εντός της εβδομάδας, η βαθμολόγηση των φοιτητών που αφορά ο συνημμένος πίνακας θα γίνει μεταγενέστερα (όπως αναφέρεται παρακάτω) με την προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί από τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Τμήματος.

Ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών δεν έχει ανταποκριθεί στην εργασία που απαιτείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Αν οι συγκεκριμένοι φοιτητές δεν τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που έχουν με την εργασία έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, θα λάβουν απορριπτικό βαθμό στο μάθημα (ενιαίος βαθμός θεωρίας-εργαστηρίου) ανεξαρτήτως της πραγματικής επίδοσης στη γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας