ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,του Τμήματος

Από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ανακοινώνεται ότι:
Αναρτήθηκαν σήμερα 29-1-2018, οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας.
 
Οι πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένοι μέχρι την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 14:00.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από τον αναρτημένο πίνακα. Έχουν επίσης το δικαίωμα μέσα στο διάστημα αυτό να υποβάλλουν εγγράφως στη γραμματεία του Τμήματος, τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας