ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εξέταση Παρατηρητών, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, πρώην Προγραμματισμός Ι (Πολιτικών Μηχανικών)

Οι σπουδαστές των παλαιών εξαμήνων (παρατηρητές) που επιθυμούν να εξεταστούν στο Εργαστήριο του μαθήματος Εφαρμοσμένη Πληροφορική ή στο παλαιό μάθημα του Προγραμματισμού Ι και δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο τμήμα παρακολούθησης στο παρόν εξάμηνο μπορούν να έρθουν για εξέταση την 

Τρίτη 16/01/2018 και ώρα 11:00  

στην αίθουσα Η/Υ του εργαστηρίου.

 

Οι διδάσκοντες

Σ. Παπαϊωάννου - Χ. Βοζίκης

 
Κορυφή σελίδας