ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εξετάσεις στο εργαστήριο της Τοπογραφίας Πολιτικών Μηχανικών

Ανακοίνωση για όλους τους φοιτητές( παρατηρητές:είχαν βαθμολογηθεί και όσους παρακολουθούν κανονικά: δεν έχουν ξαναβαθμολογηθεί)

1ον)Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους πάσο(ή ταυτότητα) και:

       Α)υπολογ. μηχανή, κλιμακόμετρο, τρίγωνο, μοιρογνωμόνιο ή βαθμογνωμόνιο, γραφική ύλη

       Β)τα βιβλία και μόνον αυτά ή τα τυπολόγια με τα οποία έχοντάς τα ανοιχτά θα εξεταστούν σε ασκήσεις και υπολογισμούς, σχεδίαση κλπ

       γ) Τα δεμένα τεύχη(οι "καινούργιοι" φοιτητές που ανήκαν σε ομάδες μετρήσεων)

 

2ον)Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ένα θεωρητικό κομμάτι με κλειστά βιβλία . Στο κομμάτι αυτό θα τεθούν θεωρητικές ερωτήσεις, γύρω από

  • Ορολογίες-ένοιες(πχ-ενδεικτικά : γωνία διεύθυνσης, κατακόρυφη γωνία,  ανάγνωση σταδίας Lα, Lk κλπ,  οριζ. απόσταση, κεκλιμένη απόσταση, ΔΧ, ΔΥ, ημ , συν  , εφ τοξ εφ )
  • Διαδικασίες (π.χ. μηδενισμός, προσανατολισμός οριζοντίωση, κέντρωση ταχυμετρία, χωροστάθμιση), μετρήσεις - είδη  και πως αξιοποιούνται
  • Όργανα, ή μέρη οργάνου (πχ ταχύμετρο, δίσκοι, αεροστάθμες, τρικόχλιο, ανασταλτικός κοχλίας, σταυρόνημα, χωροβάτης, σταδία, οπτική κέντρωση, κλπ) 

3ον) Επειδή παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπολογίζονται από τους φοιτητές εμβαδά με διάφορους τρόπους(πχ τύπο Ήρωνα, Εμβ τριγώνων, Εμβ. Τραπεζίων κλπ), τονίζεται ότι αυτοί οι τύποι στην τοπογραφία θεωρούνται κατά προσέγγιση επιβεβαιωτικοί . Τα εμβαδά υπολογίζονται με ακριβεια, βάση των συντεταγμένών, με τη μέθοδο Simpson 

4ον) Όλοι θα εξεταστούν γραπτώς στις 16-1-18 , ημέρα Τρίτη , ως εξής:

Οι μεν παρατηρητές στις 3-4 μμ

 

Οι δε "κανονικοί", πρώτη φορά κλπ , στα τμήματά τους : 9-11, 11-1μμ, 1μμ-3μμ 

Οι φοιτητές αυτοί("κανονικοί")

  • θα παραδώσουν τα τεύχη και τα σχέδια δεμένα σε Σπιράλ(βλ εκφωνήσεις και απαιτήσεις παράδοσης) και θα εξεταστούν εν συντομία γι αυτά 
  • θα εξεταστούν εν συντομία και στην χρήση οργάνων και σε ότι άλλο χρησιμοποίησαν στα πλαίσια του εργαστηρίου(σχεδίαση, έντυπα)
  • θα εξεταστούν διεξοδικά-αναλυτικά (όπως προαναφέρθηκε) και γραπτώς 

                                        α)σε θεωρητικό σχεδιαστικό-κλειστές σημειώσεις- και

                                         β)υπολογιστικό μέρος-ανοικτές σημειώσεις.

 

 

Καλό διάβασμα, καλή επιτυχία , καλή χρονιά

Ο Διδάσκων

Καραποστόλου Γιώργος

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Παλαιότερη ανακοίνωση:

Ανακοίνωση για παρατηρητές:

Ημερομηνία και μέρα παράδοσης των 3 ασκήσεων και εξέτασης προφορικής σε σχέση με τις ασκήσεις ορίζεται η Τρίτη 12-12-2017, ώρα 3-4 μμ

Δυνατότητα παράτασης (σε όσους ξεκινήσουν και ασχοληθούν) ενδέχεται να υπάρξει.

Η γραπτή (πάνω σε ασκήσεις, μεθόδους και όργανα μετρήσεων)  εξέταση θα γίνει στις 16 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη 3-4μμ 

Η παράδοση ασκήσεων είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον δύο από τις τρείς ασκήσεις. Οι παρατηρητές που δεν θα παραδώσουν ασκήσεις δεν μπορούν να εξεταστούν γραπτά.

Ο βαθμός στις ασκήσεις μετράει 30%=3/10 μονάδες και της γραπτής εξέτασης 70%=7/10μονάδες

 

Σέρρες 15-11-2017

Ο διδάσκων Καραποστόλου Γιώργος

ώρες -μέρες συνεργασίας: κάθε Τρίτη 3-4μμ

geo_karap@yahoo.gr

 

Επαναλαμβάνεται (για όσους δεν είχαν λάβει γνώση) παρακάτω, παλαιότερη  ανακοίνωση μου :

Όσοι παρατηρητές (παλιοί) έχουν βαθμολογηθεί στο εργαστήριο δεν χρειάζεται να ξαναπαρακολουθήσουν

Θα πρέπει να έρθουν στο εργαστήριο για να υπογράψουν και να παραλάβουν ασκήσεις.

Υπάρχει και η δυνατότητα να μου αποστείλουν e-mail στο: geo_karap@yahoo.gr και -επειδή διδάσκω και αλλού- να αναφέρουν:

Σχολή, τμήμα, κατεύθυνση μάθημα(εργαστ) ονομ/μο, ΑΕΜ , εξάμηνο και ότι: θέλουν τις σκήσεις των παρατηρητών.

 

Επιθυμώ mail ή υπογραφή, για να γνωρίζω πόσοι θα το προσπαθήσουν (και άρα θα εξεταστούν) γραπτά και προφορικά

 

Στο site του τμήματος--->ανακοινώσεις καθηγητών θα ανακοινώνονται εγκαίρως, ημερομηνίες για  :

Διόρθωση ασκήσεων

Γραπτές εξςτάσεις

Τελική παράδοση κ.α

Ο τρόπος εξέτασης και τα ποσοστά % κάθε εξέτασης θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Πιθανόν η εξέταση σχετικά με το ταχύμετρο, τη σταδία τον τρίποδα, το κοντάρι, τη μετροταινία και την διαδικασία  να είναι (και αυτή) γραπτή και να μην περιλαμβάνει "δια ζώσης" εξέταση(στήσιμο, κέντρωση, οριζοντίωση μηδενισμός μέτρηση κλπ).

 

Οι φοιτητές (όλοι) πρέπει να παρακολουθούν συχνά τις ανακοινώσεις καθηγητών.

 

καλή συνέχεια

Ο διδάσκων

Καραποστόλου Γιώργος

Κορυφή σελίδας