ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Ανακοίνωση έναρξης πρακτικής άσκησης (μέσω ΕΣΠΑ) για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-18

Ανακοινώνεται ότι η πιθανή ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ορίστηκε η 01.10.2017.

Οι αιτήσεις των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 20.09.2017. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να αναζητηθούν στο συνημμένο αρχείο.

 

Γιώργος Παναγόπουλος

Τμηματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας