ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εργασίες Εργαστηριου ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Όποιος-α σπουδαστής-στρια κόπηκε στο Εργαστηριο Εδαφομηχανικής μπορεί να παραλάβει και να διορθώσει την εργασία του-ης τις 2 πρώτες εβδομάδες των Εξετάσεων. Εφ' οσον πάρει προβιβάσιμο βαθμό μπορεί να συμμετέχει στις γραπτές εξετάσεις της Θεωρίας που είναι Δευτέρα 18-9-17.

 

Ο Διδάσκων

Ι.ΛΙΑΛΙΑΜΠΗΣ

Κορυφή σελίδας